RTG

Kierując się dobrem i bezpieczeństwem pacjentów posiadamy aparat do radiowizjografii oraz nowoczesny aparat do zdjęć pantomograficznych z opcją tomografii komputerowej, gdzie dawka promieniowania RTG przy wykonywaniu zdjęć jest obecnie najniższa na rynku.

Dzięki temu mamy możliwość pełnej i bezpiecznej  diagnostyki na miejscu.