Laser Fotona – najbardziej zaawansowany laser stomatologiczny na świecie

Lasery firmy Fotona mają najbardziej obszerną listę zastosowań klinicznych ze wszystkich laserów stomatologicznych dostępnych na rynku. Szeroki wybór kątnic zarówno z końcówkami światłowodowymi, jak i bez nich, zapewnia właściwie nieograniczone możliwości zastosowań klinicznych. Laser LightWalker firmy Fotona oferuje najwyższe standardy leczenia stomatologicznego, a równocześnie prostotę zastosowania.

Szerokie możliwości zastosowań

 • Endodoncji
 • Periodontologii
 • Chirurgii tkanek miękkich
 • Implantologii
 • Stomatologii zachowawczej
 • Dermatologii estetycznej
 • Ortodoncji
 • Wybielaniu zębów
 • Leczeniu chrapania
 • Stomatologii dziecięcej
 Usuwanie zmienionego chorobowo nabłonka wyściełającego kieszonkę przyzębną

Usuwanie zmienionego chorobowo nabłonka wyściełającego kieszonkę przyzębną

Cechy lasera

 • Stomatologiczne systemy laserowe najnowszej generacji
 • Dwie najlepsze długości fali Er:YAG i Nd:YAG w laserach stomatologicznych
 • Doskonałe efekty zabiegowe
 • Najwyższy poziom bezpieczeństwa
 • Bezbolesne zabiegi
 • Bez potrzeby znieczulania

NightLase to szybka i nieinwazyjna metoda podnosząca jakość snu pacjenta. Zabieg NightLaseTM, dzięki zastosowaniu promieniowania lasera Er:YAG o delikatnym, powierzchownym działaniu, zmniejsza występowanie bezdechów oraz amplitudę chrapania. Do zabiegu nie jest wymagane żadne znieczulenie.

W czasie zabiegów NightLase światło lasera podgrzewa tkankę, powodując kontrakcję kolagenu, a co za tym idzie usztywnienie tkanki. To z kolei ma wpływ na złagodzenie wibracji miękkich części podniebienia wraz z języczkiem oraz zmniejszenie występowania bezdechów. Pełna procedura zabiegowa składa się z trzech odrębnych zabiegów wykonywanych w czasie 6 tygodni. Na pojedynczy zabieg składa się faza wstępna oraz finalna.

Leczenie periodontologiczne TwinLight™ TPT jest minimalnie inwazyjną formą leczenia chorób przyzębia, wykorzystującą dwie najlepsze długości fali laserowej stosowane w stomatologii. Zastosowanie technologii TwinLight™ TPT umożliwia zoptymalizowane pod względem długości fali laserowej, leczenie chorób przyzębia.

Procedura zabiegowa stwarza najkorzystniejsze warunki dla gojenia się zmian przyzębia poprzez usuwanie
zmienionego chorobowo nabłonka wyściełającego kieszonkę przyzębną, usuwanie kamienia z powierzchni korzeni oraz zamknięcie kieszonki stabilnym skrzepem włóknikowym. Leczenie zmian metodą TPT pozwala dentystom na skuteczne leczenie zarówno umiarkowanych, jak i ciężkich chorób przyzębia, bez konieczności stosowania skalpela i szwów.

Opatentowany system do wybielania zębów TouchWhite™ oparty jest na długości fali lasera Er:YAG, 2940 nm, która jest najlepiej absorbowana przez wodę. Eliminuje to konieczność stosowania jakichkolwiek dodatkowych cząsteczek absorbujących w żelach do wybielania zębów, ponieważ to właśnie woda jest ich podstawowym składnikiem. Co istotniejsze, uwzględniając rozważania dotyczące obciążeń termicznych, procedura TouchWhite™ jest najbardziej skuteczną i najmniej inwazyjną wspomaganą laserowo dostępną metodą wybielania zębów.

Ze względu na wysoką absorpcję w żelach
wybielających wiązka promieniowania lasera Er:YAG jest całkowicie pochłaniana w żelu i nie penetruje w głąb tkanek miękkich ani miazgi. Całość energii lasera jest więc wydajnie wykorzystywana do ogrzania żelu. Nie ma również ryzyka przypadkowego uszkodzenia tkanek zęba, ponieważ fluencja lasera w przypadku każdego impulsu jest ustawiona na niższym poziomie w porównaniu do progu ablacji tkanek zęba. W konsekwencji procedura może być prowadzona z minimalnym obciążeniem termicznym wywieranym na ząb, a prędkość wybielania zębów może w bezpieczny sposób zostać zwiększona od 5 do 10 razy.

Leczenie endodontyczne TwinLight™ Endodontic Treatment (TET – TwinLight™ Endodontic Treatment) niweluje dwie główne wady klasycznych procedur leczniczych: brak możliwości wyczyszczenia i usunięcia resztek ze złożonych systemów kanałów korzeniowych oraz brak głębokiej dezynfekcji ścian kanałów korzeniowych.

W pierwszym etapie terapii TwinLight™ wykorzystywana jest rewolucyjna metoda TET, która wykorzystuje energię lasera Er:YAG w celu wytworzenia fotoakustycznych fal uderzeniowych. Działanie fali uderzeniowej w roztworze oczyszczającym kanał korzeniowy powoduje, że odgałęzienia boczne kanału zostają oczyszczone, a z kanalików zębinowych zostaje usunięta warstwa mazista.

Opcja TET – dostępna wyłącznie z laserami Fotona
– jest również skuteczną metodą końcowego przepłukiwania przed ostateczną obturacją. W drugim etapie stosuje się głęboko penetrującą falę promieniowania laserowego Nd:YAG, która zapewnia skuteczną dezynfekcję ścian kanału korzeniowego aż do głębokości 1000 μm. Na tym etapie istotną rolę odgrywa wysoka wartość szczytowa mocy lasera Nd:YAG, dzięki czemu osiągana jest temperatura niezbędna do eliminacji bakterii.

Wszechstronny system laserowy

Wiadomo, że różne procedury stomatologiczne wymagają zastosowania różnych długości fali laserowych. Długość fali laserowej odgrywa istotną rolę, ponieważ określone tkanki organizmu wchodzą w różne interakcje w zależności od źródła promieniowania. Dzięki możliwości wyboru dwóch uzupełniających się (pod względem ich wpływu na tkanki) długości fal laserowych LightWalker staje się laserem uniwersalnym. Praktycznie wszystkie wspomagane laserowo procedury dentystyczne mogą być wykonywane za pomocą lasera Er:YAG, charakteryzującego się najwyższą absorpcją na wodzie, lub za pomocą lasera Nd:YAG o najgłębszej penetracji w tkance.

 

Koncepcja leczenia TwinLight

Połączenie dwóch najlepszych długości fali laserowej w jednym systemie umożliwia lekarzom przeprowadzanie zabiegów za pomocą dwóch długości fal laserowych (TwinLight™). Zastosowanie obu długości fali w terapii optymalizuje wykorzystanie unikalnych właściwości interakcji laser – tkanka, charakterystycznych dla każdej z długości fali promieniowania laserowego. Na przykład, energia lasera Nd:YAG lepiej sprawdza się w koagulacji i głębokiej dezynfekcji, podczas gdy laser Er:YAG ma niepowtarzalną skuteczność w ablacji tkanek miękkich i twardych. Dzięki ich połączeniu w sposób znaczący może poprawić się wynik końcowy zabiegów wspomaganych laserowo, gwarantując równocześnie maksymalne bezpieczeństwo i skuteczność zabiegów.